Ruszają konsultacje nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Rawki”

Masz pomysł na rozwój swojej wsi? A może chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą? Na jakie działania powinny zostać przeznaczone środki z nowej perspektywy finansowej UE w ramach dotacji LGD? Wyraź swoją opinię i miej wpływ na przyszłość swojej gminy! Spotkanie w Wiskitkach odbędzie się 3 października o godz. 13 w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach (Plac Wolności 34).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do udziału w pracach nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027! Chcemy usłyszeć Państwa opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcielibyście z nami realizować.

Aby dowiedzieć się  jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby poszczególnych gmin, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy spotkania warsztatowe w każdej naszej Gminie oraz Mieście Rawa Mazowiecka.

Spotkania skierowane są do mieszkańców, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych – kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, przedstawicieli organizacji nieformalnych, przedsiębiorców, osoby bezrobotne przedstawicieli i pracowników JST, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, aktywną młodzież i członków klubu seniora.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ tak szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

Skip to content