Ruszają nabory do szkół i przedszkoli

Od marca rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki.

Rodzice i opiekunowie prawni na złożenie wniosków będą mieli czas od 1 do 24 marca 2023 roku.

Szczegółowe kryteria naboru określa uchwała nr 3/XXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lutego 2017 roku oraz załączniki do niej.

Dokładny harmonogram postepowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 stycznia 2023 roku.

Skip to content