Ruszają zebrania sołeckie

Rozpoczynają się doroczne zebrania sołeckie. Pierwsze już dziś, 16 sierpnia dla mieszkańców sołectwa Starowiskitki. Na każdym obecność deklaruje Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

Jednym z głównych punktów zebrań jest zdecydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Kwota, jaką sołectwo może w ramach funduszu przeznaczyć, zależy między innymi od liczby mieszkańców. Wybór zadań jest szeroki, jednak pamiętać należy, że wydatki muszą wchodzić w zakres zadań własnych gminy.

– Fundusz można przeznaczyć na przykład na zakup wiaty przystankowej czy poprawę stanu dróg w sołectwie, o ile zarządcą drogi jest gmina – wyjaśnia Burmistrz Rafał Mitura.

Podczas spotkań będzie można również porozmawiać o sprawach istotnych dla sołectwa, planach, itp. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału.

tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

Harmonogram zebrań

16.08.2022  Starowiskitki godz.1600 (OSP Wiskitki)

16.08.2022  Stare Kozłowice godz. 1800 (świetlica)

17.08.2022  Starowiskitki Parcel godz. 1600 (OSP Wiskitki)  

17.08.2022  Wiskitki godz. 1800 (OSP Wiskitki) 

18.08.2022  Nowy Drzewicz godz.1600 (OSP Nowy Drzewicz)          

18.08.2022  Stary Drzewicz godz.1800 (OSP Nowy Drzewicz)

19.08.2022  Feliksów godz.1600 (OSP Nowe Kozłowice)

19.08.2022  Nowe Kozłowice godz.1800 (OSP Nowe Kozłowice)

22.08.2022  Wola Miedniewska godz.1600 (OSP Miedniewice)          

22.08.2022  Miedniewice godz.1800 (OSP Miedniewice)          

23.08.2022  Popielarnia godz.1600 (OSP Miedniewice) 

23.08.2022  Hipolitów godz.1800 (OSP Miedniewice)    

24.08.2022  Nowa Wieś godz.1600 (OSP Miedniewice) 

24.08.2022  Różanów godz.1800 (OSP Różanów)

25.08.2022  Czerwona Niwa Parcel godz.1600 (OSP Różanów)            

25.08.2022  Czerwona Niwa godz.1800 (OSP Różanów) 

29.08.2022  Antoniew godz.1600 (sala gimnastyczna Franciszków)   

29.08.2022  Franciszków godz.1800 (sala gimnastyczna Franciszków)                       

30.08.2022  Podoryszew godz.1600 (OSP  Nowy Oryszew)       

30.08.2022  Łubno godz.1800 (OSP Jesionka)        

31.08.2022  Józefów godz. 1600 (OSP Jesionka)   

31.08.2022  Jesionka godz.1800 (OSP Jesionka)    

01.09.2022  Guzów godz.1600 (szkoła Guzów)      

01.09.2022  Guzów Osada godz.1800 (szkoła Guzów)     

05.09.2022  Cyganka godz.1600 (OSP Wiskitki)     

05.09.2022  Morgi godz.1800 (OSP Wiskitki)

06.09.2022  Tomaszew godz.1600 (OSP Działki)

06.09.2022  Działki godz.1800 (OSP Działki)           

07.09.2022  Sokule godz.1600 (OSP Działki)           

07.09.2022  Kamionka godz.1800 (szkoła Miedniewice)

08.09.2022  Duninopol godz.1600 (OSP Nowy Oryszew)           

08.09.2022  Nowy Oryszew godz.18 (OSP Nowy Oryszew)     

09.09.2022  Babskie Budy godz.1600 (OSP Różanów)         

09.09.2022  Aleksandrów godz.1830 (OSP Aleksandrów)

12.09.2022  Oryszew-Osada godz.1630 (stara zlewnia)

12.09.2022  Janówek godz.1800 (OSP Nowy Oryszew)

13.09.2022  Smolarnia godz.1600 (dom kultury)

13.09.2022  Prościeniec godz. 1800 (sala gimnastyczna Franciszków)

Skip to content