Ruszył nabór do Rządowego Programu KLUB

Szanowni Państwo,
Ruszył nabór do Rządowego Programu KLUB – zapraszamy kluby sportowe działające na terenie
naszej gminy do składania wniosków o dofinansowanie, które będzie można przeznaczyć na:
– wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
– organizację obozów sportowych;
– zakup sprzętu sportowego.
Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.
Wszelką pomoc w konstruowaniu wniosku można uzyskać u Gminnego Koordynatora ds. Sportu –
Pana Mariusza Mrówki pod adresem email: mrowkamariusz@o2.pl
Więcej informacji na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki:
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7997,Trwa-nabor-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html
– https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html 

Skip to content