Ruszyły konsultację dotyczące określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Konsultację potrwają do 12 lipca 2022r. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu.

Projekt uchwały, zarządzenie oraz formularz zgłoszenia uwag i opinii do programu dostępne są poniżej.

BIP – Gmina Wiskitki: Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta…

Skip to content