Ruszyły konsultacje programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Do marca maja czas osoby zainteresowane zgłaszaniem uwag do projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 r.

Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (pokój nr 19) w dniach 08.02.2021 r.- 01.03.2021 r., faksem: 46 855 41 54, e-mailem: sekretariat@wiskitki.pl.

Z pełną treścią wydanego w tej kwestii zarządzenia oraz projektem uchwały i Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 r. można zapoznać się klikając w linki.

Zarządzenie nr 29

Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia…

Projekt uchwały

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2021

Skip to content