Ruszyły konsultacje

Do 3 listopada potrwają konsultacje związane z przyjęciem „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

W przyszłym roku na organizacje pozarządowe czeka 150 000 zł.

Projekt uchwały, program oraz formularz zgłoszenia uwag i opinii do programu dostępne są poniżej.

projekt uchwały ws. przyjęcia programu współpracy

Zarządzenie z 2021r. (konsultacje projektu Programu na 2022r.)

Skip to content