Sesja Rady Gminy Wiskitki

Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach. Sesja zwołana na wniosek Radnych Klubu Radnych ,,Wspólna Sprawa” w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie stanowiska Klubu Radnych.
  4. Dyskusja i informacje.
  5. Zamknięcie sesji.
Skip to content