Śmiecących wyłapią kamery

Części samochodowe, odpady budowlane a czasem zwykłe śmieci bytowe. To wszystko ląduje w lasach na terenie Gminy Wiskitki. Walka z nielegalnym procederem trwa. Na śmiecących „polują” kamery.

Niestety na terenie  Gminy Wiskitki są miejsca, które upadali sobie miłośnicy nielegalnego pozbywania się śmieci. Największe ich zagęszczenie to tereny leśne znajdujące się w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Sołectwa – Tomaszewa, Łubna czy Sokula.

W lasach lądują najczęściej elementy pozostałe po demontażu pojazdów. Te, których nie można sprzedać w skupie złomu, a za których utylizację trzeba wnosić opłatę – informuje Łukasz Boczkowski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.

 Niestety znalezienie właścicieli śmieci, gdy te wylądują już w lesie, jest bardzo trudne o ile nie uda się przyłapać kogoś na gorącym uczynku. Dlatego władze Gminy Wiskitki postanowiły wykorzystać do tego najnowsze zdobycze techniki.

W kilku miejscach zainstalowane są fotopułapki, które robią zdjęcia samochodom wjeżdżającym do lasów – informują urzędnicy.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kamery udokumentowały kilka przypadków nielegalnego pozbywania się śmieci. Prowadzone są już postępowania w stosunku do osób, które wyrzucały śmieci w lasach. Lokalizacja fotopułapek jest nieustannie zmieniana co pozwala na wyłapywanie większej liczby sprawców.

tekst i fot. UMiGW

Kary za zaśmiecanie lasów reguluje między innymi art. 162 Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Skip to content