Spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Żyrardowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Żyrardowie serdecznie zaprasza na spotkanie dla mieszkańców gminy Wiskitki, podczas którego pracownicy ZUS Inspektoratu w Żyrardowie udzielać będą porad w punkcie informacyjnym w siedzibie Urzędu Gminy w Wiskitkach w tematyce emerytalno-rentowej.

Spotkanie to skierowane będzie do emerytów i rencistów, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Powyższe osoby będą mogły dowiedzieć się jak skompletować wniosek o emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne; jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać świadczenie emerytalno-rentowe, a także komu przysługuje emerytura pomostowa. Obecni emeryci będą mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości przeliczenia świadczenia, jakie obowiązują limity zarobkowania, oraz jakie i kiedy dodatki im przysługują.

Przy okazji zasięgania informacji, uczestnicy będą mieli możliwość zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych.

Zaplanowany termin powyższego spotkania eksperckiego – 12 kwietnia br. w godzinach od 9 do 13.

Skip to content