Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w związku z budową CPK oraz inwestycji z nią związanych

Do wielu z Państwa jak również do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki w ostatnim czasie dotarły bardzo istotne i niepokojące informacje.

Z końcem roku dowiedzieliśmy się, że około jedna trzecia planowanego lotniska posadowiona zostanie na terenie naszej gminy. To oznacza, że całkowicie lub częściowo co najmniej 9 miejscowości zostanie zlikwidowane! Nowy Oryszew, Janówek, Oryszew Osada, Podoryszew, Stara Wieś, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz, Podbuszyce, Duninopol. Tym samym zdewastowane zostaną tysiące hektarów najlepszych jakościowo gruntów rolnych w samym centrum Polski. Te same ziemie dzisiaj żywią nie tylko lwią część mieszkańców Mazowsza, ale też Polski. To ciążka praca i poświęcenie całych pokoleń naszych rolników. Oczywistym jest, że ta inwestycja dotkliwie wpłynie także na miejscowości sąsiednie, które będą musiały funkcjonować w ciężkich warunkach – głównie hałasie, ale też wątpliwym wpływie na środowisko, w którym żyjemy. Duża część mieszkańców wybrała na swój dom Naszą Gminę właśnie ze względu na jakość powietrza i całego otoczenia – w tym na walory naturalne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Do lotniska doprowadzona ma zostać sieć linii kolejowych i drogowych, która dodatkowo skutkować będzie kolejnymi wywłaszczeniami i podziałem przestrzennym Gminy. Rysunki i proponowane przebiegi korytarzy kolejowych zostały udostępnione w ostatnim czasie na stronach internetowych spółki CPK. Pozostaje jedynie z niepewnością oczekiwać na udostępnienie planów drogowych, które mogą jeszcze bardziej poszatkować Naszą Gminę. Pragnę zauważyć, że to jedynie warianty, propozycje, a więc znów nie mamy żadnych pewnych informacji. Wręcz przeciwnie – mamy jedynie dużo dezinformacji, dużo niepewności. Nie odpowiada nam taki sposób prowadzenia inwestycji.

Pod koniec grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, m. in. w Naszej Gminie. Wynikiem prac ma być Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (tzw. STEŚ), w którym zostaną pokazane szczegółowe warianty przebiegu autostrady. Poznamy je najprawdopodobniej dopiero w 2023 roku. Znajdujemy się w korytarzu autostradowym o szerokości nawet 5 km! Nikt nie wie, gdzie ostatecznie powstanie. Autostrada będzie miała po 3 pasy ruchu w obu kierunkach, a teren zajęty przez tą nową inwestycję drogową będzie miał nawet około 100 metrów szerokości. To bardzo duży, kolejny teren, który miałby zostać odebrany odgórnie naszym mieszkańcom. To wszystko oznacza, że dziś absolutnie nikt nie może się czuć bezpiecznie. Nikt nie może być pewien,żenie zostanie dotknięty tą inwestycją.

Cały szereg odgórnych inwestycji składający się na CPK może dotyczyć niemal wszystkich naszych sołectw, a teren Miasta i Gminy w ciągu kilku lat może się stać jednym wielkim placem budowy. Możemy się spodziewać, że wielu spośród nas zostanie zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ojcowizn, rozwijanych od pokoleń gospodarstw, miejsc pracy. Wprowadzenie w życie narzucanych inwestycji doprowadzi do sytuacji, w której Nasza Gmina zostanie przeobrażona w aglomerację, w której nie da się normalnie żyć, a jej cenne walory przyrodnicze, potencjał rozwoju terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych utraci wartość, którą sumiennie, wspólnie budowaliśmy od ponad ośmiuset lat!

Nie ma naszego przyzwolenia, aby dorobek dziesiątek pokoleń naszych mieszkańców miał zostać zrównany z ziemią, aby miały zniknąć całe miejscowości wraz ze swymi tradycjami i więzami ludzkimi. Zanim pozbieramy się i odnajdziemy w nowej rzeczywistości miną lata i nie sposób jest dziś powiedzieć, co pozostanie, a co odejdzie w niepamięć. Takiemu działaniu mówię stanowcze NIE!

Mieszkańcy Naszej Gminy nie raz już pokazali, że skutecznie jednoczą się w słusznej sprawie i w obronie swoich żywotnych interesów. Zagrożone jest życie i zdrowie nasze i naszych dzieci, zagrożona jest przyszłość nasza, i kolejnych pokoleń. Żyjemy w niepewności co stanie się z naszymi domami, gospodarstwami, ziemią.

Poważnie zagrożone są też główne zasoby wody pitnej zlokalizowane zarówno w Działkach, Feliksowie czy w Łubnie. Są to ogromne ilości wody, z których na co dzień korzysta nie tylko Gmina Wiskitki, ale również gmina Żyrardów i okoliczne samorządy. To jedyne źródło czystej i zdrowej wody dla całego naszego rejonu, który liczy ponad sto tysięcy mieszkańców. Dla ochrony naszych ujęć wodnych tworzone są specjalne strefy ochronne, ponieważ bez wody nie da się żyć. Musimy bronić naszych ujęć! Planowane lotnisko także będzie chciało korzystać z tych samych zasobów, co z pewnością doprowadzi do ich uszczuplenia. Ponadto na ilość wody drastycznie wpłynie zabetonowanie wielkich obszarów ziemi, które gromadzą tę wodę. Nie ma na to mojej zgody. Takim działaniom również mówię stanowczo i zdecydowanie NIE!

Nie do mnie należy ocena zasadności budowy CPK oraz tak wielu inwestycji towarzyszących, jednak stanowczo nie zgadzam się na jego powstanie w tym miejscu. Być może lotnisko jest potrzebne dla rozwoju regionu czy całej Polski, jednak stanowczo protestuję przeciwko tej lokalizacji, która jest krzywdząca dla naszych Mieszkańców i destrukcyjna dla samorządów – w tym dla Miasta i Gminy Wiskitki, którym ta inwestycja odbierze potencjał rozwoju! Ponadto sposób projektowania i prowadzenia rozmów z Radą Społeczną, samorządami, a przede wszystkim z mieszkańcami jest w mojej ocenie nie do przyjęcia. Obiecano nam dialog i konsultacje, a w efekcie otrzymujemy monolog i narzucane zdania.

Tak inwazyjnej polityce, głuchej na głosy ludzi i gmin prowadzanej przez spółkę CPK mówię zdecydowane NIE!

Nie zgadam się na podejmowanie decyzji ponad naszymi głowami. Rozwój kraju nie może odbywać się kosztem życia i zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki.

Dlatego wzywam wszystkich mieszkańców gminy, Radnych, Sołtysów oraz przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Naszej Gminy do aktywnego udziału we wszelkich formach wyrażania sprzeciwu.

Samorządy trzech gmin zawiesiły wszelkie rozmowy ze Spółką i pełnomocnikiem rządu ds. CPK do czasu osobistego spotkania z decydentami tej potężnej inwestycji. Dopiero w dniu wczorajszym zostaliśmy zaproszeni na dzień 10 lutego tego roku do Warszawy na rozmowę z pełnomocnikiem rządu ds. CPK.  I to jest jeden z konkretnych efektów naszej pracy a nie puste słowa i sterty pism. Proszę mi zaufać, że jedziemy tam, aby jasno i stanowczo wyrazić nasze niezmienne od czterech lat stanowisko. Po spotkaniu poinformuję Państwa o jego rezultatach wyznając zasadę – Nic o nas bez nas.

Z całą mocą pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców naszej Gminy, że nigdy nie szczędziłem sił, by walczyć o Was, o Wasze domy i gospodarstwa. Są jednak pośród nas osoby, które wykorzystują tę trudną sytuację, aby zdobyć wasze zaufanie i zapewne wykorzystać Was do celów politycznych, biorąc fałszywie na sztandary Wasze dobro. Niejednokrotnie wprowadzają Was w błąd, choćby na organizowanych przez siebie spotkaniach namawiając do niepłacenia podatków. Narażając Was na postępowania komornicze i odsetki negują działania wójtów Teresina i Baranowa, ale w sposób szczególny moje działania jako Burmistrza, a przecież nie wydałem żadnych pozytywnych opinii czy decyzji w sprawach związanych z budową CPK. Od czterech lat prezentuję niezmienne, jednoznaczne, negatywne stanowisko w tej sprawie.

W każdym czasie broniłem i będę Was bronić, na ile tylko będę mógł. Więcej powiem, we właściwym czasie. Gotów jestem razem z Wami, ramię w ramię, iść na barykady, by bronić naszych domów, gospodarstw i gruntów.

Różni aktywiści wzbudzają niepotrzebne emocje, dzieląc nas między sobą. Swoją działalnością nie wywalczyli nic, jedynie głośno krzyczą, że tylko ich praca i tylko oni są w stanie Was obronić, a każdy kto nie akceptuje sposobu ich działania w ich ocenie nie broni Was wystarczająco.

Nie dajcie się zmanipulować. Życie pokazuje, że niewiele szanowanych osób i instytucji chce podejmować z takimi osobami jakąkolwiek aktywność. Ocenę dlaczego tak się dzieje pozostawiam Państwu. Drodzy mieszkańcy nie dajcie się zwieść. Bądźcie rozważni i myślcie samodzielnie. Nie dajmy się podzielić.

Wzywam wszystkich do współpracy, do zachowania jedności w działaniu, nie prześcigajmy się w udowadnianiu sobie, w niezdrowej rywalizacji, kto lepiej zadba o naszych mieszkańców. Nie twórzmy sztucznych podziałów pomiędzy Urzędem, Radą, Sołtysami a Mieszkańcami. Dzieląc się będziemy mniej skuteczni i słabsi. Jesteśmy sobie potrzebni. Działajmy na rożnych frontach wykorzystując swoje możliwości dla wspólnego dobra.

Zapraszam w pierwszej kolejności sołtysów z konsultowanego obszaru linii kolejowej konsultowanej obecnie na dzień 28 stycznia tego roku (piątek) na godzinę 13 do Urzędy Miasta i Gminy Wiskitki. Dalej wszystkich zainteresowanych sołtysów na dzień 31 stycznia tego roku (poniedziałek) na godzinę 13 do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

Byłem z Wami, jestem z Wami i będę z Wami.

Wobec podniesionych tu argumentów wnoszę o uchwalanie przez Radę Miasta i Gminy Wiskitki stosownego stanowiska w sprawie prowadzonych inwestycji na terenie naszej gminy w związku z planowaną budową CPK – między innymi budowy węzła kolejowego dla potrzeb CPK.

Ankieta dotycząca węzła kolejowego CPK

Mapy do pobrania

 

proponowany obszar lotniska CPK

proponowany obszar lotniska CPK (sołectwa)

proponowany korytarz obwodnicy aglomeracji warszawskiej

proponowany korytarz kolei

 

 

Skip to content