Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP przedłużone

Do 30 listopada zostało przedłużone obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust.   1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

nr 282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

nr 283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

Stopień alarmowy  BRAVO, został wprowadzony w całym kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy od dnia 16 kwietnia br.

Stopień alarmowy BRAVO zobowiązuje Policję, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Ponadto należy przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych oraz zapewnić personel na wypadek zdarzeń terrorystycznych.

Stopień CHARLIE–CRP został natomiast wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Tak wysoki stopień – trzeci z czterech – obowiązuje w kraju po raz pierwszy. Premier wprowadził go 21 lutego br.

“Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu”. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Skip to content