Strażacy z Nowych Kozłowic podsumowali rok

Sprawozdania z działalności, finansowe oraz plany na obecny rok. To główne punkty zebrania sprawozdawczego w OSP Nowe Kozłowice, które odbyło się w sobotę (12.02). Druhowie nie mieli wątpliwości i jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi jednostki. Specjalne podziękowania za wspieranie jednostki odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

To był trudny, ale dobry rok. Strażacy z Nowych Kozłowic pokazali, że mieszkańcy Gminy Wiskitki, ale i nie tylko, mogą na nich liczyć. W ubiegłym roku syrena wzywała druhów 29 razy. Niemal połowa (14) wyjazdów dotyczyła pożarów. Jeden z alarmów okazał się fałszywy. Pozostałe (14) to likwidacja miejscowych zagrożeń.

– Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w życie straży i zachęcam tych, którzy mają nieco mniej czasu – mówił Łukasz Iwański, prezes OSP Nowe Kozłowice.

Do największych, ubiegłorocznych wydarzeń z pewnością należą obchody 95-lecia jednostki. Podczas nich wręczono medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom. Podczas sobotniego zebrania grono druhów honorowych powiększyło się o Mariana Mączyńskiego oraz Kazimierza Skrzypca.

Jednostka brała też udział w obchodach 800-lecia Wiskitek, Dożynkach Powiatowo-Gminnych oraz, wspólnie z OSP Międzyborów, w WOŚP.  

Imponująco działalność jednostki przedstawia się też od strony finansowej. W ubiegłym roku dochody zamknęły się w kwocie 87 353 zł. Znaczną część tej kwoty stanowią dotacje z Gminy Wiskitki jednak druhowie otrzymują też dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz darowizny. W ubiegłym roku budynek jednostki wzbogacił się o klimatyzację oraz zlew. Odmalowano ściany. W tym roku planowane jest, m. in. podłączenie go do sieci kanalizacyjnej.

Strażacy z Nowych Kozłowic dbają też o sprzęt, z którego korzystają podczas akcji. W ostatnim czasie przybyły ubrania specjalne, hełmy, mundury, latarki, aparaty powietrzne, radiostacje itp. Niezbędny był też sprzęt związany z epidemią COVID-19 – ubrania, płyny do dezynfekcji. Pomagają w tym również sołectwa, które część swojego funduszu przekazywały na doposażanie jednostki. Dzięki pieniądzom otrzymanym m. in. z sołectwa Nowe Kozłowice możliwe było zakupienie ubrań specjalnych, hełmów i latarek. Na ręce wiceprezesa OSP Nowe Kozłowice Grzegorza Gajaszka przekazał sołtys Nowych Kozłowic Andrzej Smolarek.

Druhowie stale podnoszą swoje kwalifikacje. W kursach i szkoleniach uczestniczyło 11 osób. Zaangażowanie najlepiej obrazuje fakt, że kurs sternika każdy z trzech uczestników opłacił indywidualnie.

– Jesteście jedną z najaktywniejszych jednostek, zarówno jeśli chodzi o wyjazdy, jak i pozyskiwanie funduszy. Gratuluję zarządowi uzyskania absolutorium. To znaczy, że wasza praca jest dobrze oceniania i macie do siebie zaufanie. Widać was na wielu frontach. Wspomagacie gminę, ratujecie mienie i życie, angażujecie się w wiele akcji. Dzięki temu widać was i słychać o was – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura. – Dziękuję za miniony rok. Za współpracę, za sięganie po dotacje. Życzę, by plany udało się zrealizować w dużo szerszym zakresie. Niech młodzieżowa drużyna rośnie w siłę tak, by jednostka mogła żyć kolejne 95 lat.

Zebranie było okazją do wręczenia podziękowań. Te trafiły, m. in do druhów biorących udział w akcjach. Specjalne wyróżnienie, za okazane wsparcie w rozwój OSP w Nowych Kozłowicach, trafiło do Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki Rafała Mitury. Za wsparcie podziękowania otrzymali też Tadeusz Sułek Redaktor Naczelny „Życia Żyrardowa” oraz Piotr Krawczyk nazwany przez druhów Przyjacielem OSP.

Tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

OSP Nowe Kozłowice

Liczba członków – 59 ( w tym 6 kobiet)

Liczba członków MDP – 8

Liczba akcji ratowniczych – 29

Liczba szkoleń i kursów – 11

Skip to content