Świętowaliśmy 20-lecie Powiatu Żyrardowskiego

W miniony piątek na zaproszenie Wojciecha Szustakiewicza – Starosty Powiatu Żyrardowskiego oraz Daniela Sucheckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego, przedstawiciele władz naszej Gminy w osobach Łukasza Choińskiego – pełniącego funkcję Wójta Gminy Wiskitki oraz Beaty Stępniewskiej – Zastępcy Wójta Gminy uczestniczyli w uroczystej Gali z okazji 20-lecia Powiatu Żyrardowskiego w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zaproszonych gości byli również: Rafał Mitura – Przewodniczący Rady Gminy oraz Danuta Skibińska i Franciszek Jankowski – Radni Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Tak doniosły jubileusz jest doskonałym punktem wyjścia do refleksji na tym, co udało się przez ten czas osiągnąć  i co należy zrealizować w przyszłości.

W swoim przemówieniu, Łukasz Choiński podkreślił, że „moment odradzania się  na nowo polskiej samorządności był niezwykle ważnym czasem  dla Polski – czasem budowy niepodległego i demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie w dużej mierze dzięki aktywności samorządowej, która wyzwoliła wielki potencjał społecznej energii,  w Polsce mogły nastąpić tak duże zmiany.”

Składając gratulacje zauważył, że na przestrzeni minionych 20 tych lat z sukcesem zrealizowano wiele założeń z zakresu rozwoju gospodarczego jak i społecznego. Dodał również, że kolejne lata niosą nowe wyzwania ale też i ogromne szanse wyrażając jednocześnie przekonanie, że Powiat Żyrardowski będzie rósł w siłę i będzie mógł konkurować z najlepszymi w kraju.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków, zakończony owacjami na stojąco.

Życzymy naszemu Powiatowi, żeby zawsze był tą małą Ojczyzną, która ma wyjątkowe miejsce w naszych sercach i która „solidarnie” wspiera wszystkie samorządy położone na jej terenie.

Fot. Zycie Zyrardowa (5)

 

Fot. Zycie Zyrardowa (2)

 

 

Skip to content