Szacowanie strat spowodowanych wiosennymi przymrozkami

Wójt Gminy Wiskitki uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozki wiosenne), producenci rolni, których gospodarstwa rolne ucierpiały, mogą składać wnioski o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki do dnia 30.06.2017 r.

Przy szacowaniu strat uwzględnia się całość produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) w gospodarstwie rolnym, prowadzonym w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć:

  1. Kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok, składanego do ARiMR.
  2. Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

Druki wniosków można odbierać w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w pokoju nr 18 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.wiskitki.bip.net.pl.

Wnioski należy składać do 30.06.2017 roku (piątek) w Urzędzie Gminy w Wiskitkach w pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 800 – 1600, we wtorek w godzinach 800 – 1700, w piątek w godzinach od 800 – 1500).

/-/Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski

informacja 2-1

Wniosek o oszacowanie szkód_Gmina Wiskitki

Skip to content