Szkoła we Franciszkowie dostanie komputery

Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i przeszło 3 tys. drukarek laserowych pojawi się niebawem w 236 szkołach na Mazowszu. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie z UE. Sprzęt trafi też do 17 szkół z subregionu żyrardowskiego. 

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik inicjatywa powstała z myślą o uczniach i nauczycielach, którym przyszło zmierzyć się z nauczaniem w dobie COVID-19. – To nie jest łatwy czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które musiały całkowicie przearanżować swoje dotychczasowe życie i dopasować się do nowej szkolnej rzeczywistości. Nauczanie zdalne nie należy do najłatwiejszych, ale to jedyny obecnie sposób na to, żeby na bieżąco zdobywać i poszerzać wiedzę oraz mieć kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną. Mamy jednak świadomość, że nadal nie wszyscy są na taką formę nauki przygotowani. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

W sumie do grudnia br. do pracowni szkolnych trafi: 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tablety, 3068 drukarek laserowych i 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostawą zajmie się konsorcjum firm: Suntar Sp. z o.o., Meran Point Sp. z o.o. Sp. K. oraz Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. K., z którym samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę. Ponadto w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące ich użytkowania. Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami), którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnieniu im dostępu do Internetu.

Wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Adam Orliński zauważa, że realizacja tego projektu to ogromne wsparcie nie tylko dla szkół, ale też samorządów. – Pandemia COVID-19 odbiła się na wszystkich dziedzinach życia. To trudna i nietypowa sytuacja także dla samorządów, które stanęły przed ogromnym logistycznym i finansowym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa czy dostosowanie edukacji do panujących obecnie warunków. Wiemy, że nie jest łatwo, dlatego postanowiliśmy im pomóc w zakupie sprzętu komputerowego do szkół, a tym samym ułatwić uczniom i nauczycielom prowadzenie nauki w systemie zdalnym. 

W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 mazowieckich samorządów – miejskich, gminnych i powiatowych. Wsparcie otrzyma także 17 placówek edukacyjnych z subregionu żyrardowskiego. Do każdej z nich trafi zestaw składający się z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego. W sumie to 799 sztuk sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

W subregionie żyrardowskim sprzęt komputerowy otrzymają:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
 • Szkoła Podstawowa w Feliksowie
 • Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie
 • Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza

Materiały prasowe UM w Warszawie

FOT. UG Wiskitki

Skip to content