Targowica na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wiskitki. Informacja dotyczy działki 333/1 w Wiskitkach o powierzchni 1,7213 ha. Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 59

Załącznik do Zarządzenia nr 59

Skip to content