Targowica po raz czwarty

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 04.07.2008 r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Szczegóły pod linkiem.

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5512

Skip to content