Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy Wiskitki uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do 31 marca 2018 rokutabela obowiązywać będą poniższe stawki.

Uchwała Nr 9_XXVIII_17 Rady Gminy Wiskitki w sprawie zatweirdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 20_XXIV_13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Wiskitki

Skip to content