Trening syren alarmowych

W dniu dzisiejszym 14 listopada br., między godz. 9.00 a 14.00, w ramach zarządzonego przez Wojewodę Mazowieckiego ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II przeprowadza się trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów województwa mazowieckiego. W ramach treningu uruchamia się syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych systemów ostrzegania i alarmowania.
 
Ponieważ będzie to wyłącznie test sprawności działania systemu, prosimy o niereagowanie na emitowane sygnały.
Skip to content