Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach poddziałania 4.2 “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
 
Limit pomocy wynosi 300 000 zł, minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.
 
Pomoc jest udzielana w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
Pomoc może być przeznaczona m.in. na:
1) budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;
2) zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
 
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 3 sierpnia 2017 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
 
Skip to content