Turnusy dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z KRUS

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w okresie wakacji 2019 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla OR KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
    dla dzieci z chorobami układu ruchu (29.07 – 18.08.2019r.);
  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju
    dla dzieci z chorobami układu oddechowego (10.07 – 30.07.2019r.).

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.
  2. Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15lat).
  3. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  4. Nie ma odpłatności za pobyt i przewóz dziecka.

Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą… (Dz. U. z 2013r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Oddziale/ Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania-rehabilitacja. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem zawierającym informację, o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 225906858.

Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego do 10.05.2019 r.

Skip to content