Umowy na blisko 2 miliony złotych dofinansowania podpisane

Blisko dwa miliony złotych wynosi suma dofinansowań na dwie inwestycje na terenie Gminy Wiskitki – przebudowę ulicy Rodu Łubieńskich w Guzowie oraz budowę doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Guzowskiej w Wiskitkach (przy cmentarzu). Oficjalne podpisanie umów odbyło się w piątek (10.12) w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Prace związane z przebudową drogi w Guzowie są bardzo zaawansowane. Jest już wybrany wykonawca. Roboty miały zacząć się w tym roku, jednak ze względu na trwające długo uzgodnienia, między innymi z konserwatorem zabytków, ruszą i zakończą się w przyszłym roku. Jestem przekonany, że przebudowa tej drogi poprawi komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców – informuje Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych jest na etapie wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu prac przejście będzie znacznie bezpieczniejsze a oświetlenie będzie automatycznie sygnalizować kierowcom zbliżanie się do niego pieszego.

W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Rafał Mitura oraz I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisali oficjalnie umowy na dofinansowania obu inwestycji.

– Dziś podpisujemy umowy z funduszu inwestycji samorządowych. Z dwóch jego dziedzin – na przejścia dla pieszych i zadania drogowe. Cieszę się i gratuluję samorządom złożenia dobrych wniosków i wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystają z udogodnień. Mam nadzieję, że będzie się im lepiej żyło. Cieszę się, że program drogowy i budowy przejść dla pieszych zostały rozdzielone bo bezpieczne przejścia dla pieszych kosztują dużo – mówi Sylwester Dąbrowski.

– Szeroki strumień pieniędzy trafia do samorządów. To dla mieszkańców wspaniała rzecz. Ważna, że potraficie jako samorządowcy skutecznie się o nie starać – stwierdza Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Skip to content