Uroczyste wręczenie aktu mianowania

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Wiskitkach odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie oraz Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach.

Awans zawodowy otrzymały Panie: Magdalena Kozłowska – nauczyciel Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach oraz Nina Anna Cuper i Anna Żaneta Kosiorek – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie.

Wcześniej, w dniu 24 sierpnia br. Panie pomyślnie zdały egzamin przed Komisją powołaną przez Wójta Gminy Wiskitki.

Uroczystego wręczenia aktu mianowania dokonał Pan Franciszek Grzegorz Miastowski – Wójt Gminy Wiskitki.

Serdecznie gratulujemy Paniom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zaś słowa złożonej przysięgi niech wyznaczają kierunki podejmowanych decyzji.

 

“Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie
w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowej, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

“Tak mi dopomóż Bóg.”

 

 

 

Skip to content