Nowy samochód dla OSP w Guzowie

Miniona sobota była wyjątkowym dniem dla druhów z Guzowa. Tego dnia w ich jednostce pojawił się nowy, długo wyczekiwany samochód, dzięki któremu będą mogli jeszcze sprawniej udzielać pomocy potrzebującym.

Na początku sierpnia 2018 r. OSP w Guzowie, we współpracy z Wójtem Gminy Wiskitki, ogłosiło przetarg na dostawę „Lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Guzowie”. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 400 000 zł. OSP z Guzowa pozyskała dotację na łączną kwotę 380 000 złotych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków orz władz gminy udało się pozyskać środki finansowe z puli rządowej w wysokości 180 000 zł – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałą kwotę w wysokości 20 000 złotych, na wniosek Łukasza Choińskiego pełniącego funkcję Wójta Gminy Wiskitki, wyasygnowała Rada Gminy z budżetu Gminy Wiskitki.

Urząd Gminy zapewnił również pomoc przy składaniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości na tę wyjątkową uroczystość znaleźli się: Łukasz Choiński – wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki, Rafał Mitura – przewodniczący Rady Gminy, Michał hrabia Sobański wraz z rodziną oraz radni Rady Gminy

Poświęcenia nowego samochodu dokonał ks. Robert Sumiński – proboszcz parafii św. Feliksa de Valois w Guzowie.

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: Łukasz Choiński – pełniący funkcję Wójta Gminy oraz Anna Bogusz – Koźbiał – inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich druhów za dotychczasową służbę.

Fot. Łukasz Olesiński

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”203″ gal_title=”Guzów. auto OSP”]

Skip to content