Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r.

Gmina Wiskitki realizuje zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r.”. Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Skip to content