Uwaga. Pogorszenie jakości powietrza

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Pełna treść komunikatu w załącznikach.

Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2022

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2022

Skip to content