Użyczenie części nieruchomości

Wójt Gminy Wiskitki przeznacza do użyczenia części nieruchomości opisane w wykazie. Szczegóły w załącznikach PDF.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Skip to content