Użyczenie lokalu

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki. Przedmiotem użyczenia jest lokal nr 8,  przy ul. Cegielnia 3, w miejscowości Wiskitki, 96-315 Wiskitki, w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 770, obręb ewidencyjny Wiskitki. Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie Koło Wędkarskie

Załącznik do zarządzenia Wędkarze

Skip to content