W niedzielę ponownie idziemy do urn

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca.

Lokale wyborcze w Gminie Wiskitki będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostały pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw wyborczych.

Głos zostanie uznany za nieważny, gdy wyborca nie postawi odpowiednio znaku “X” w żadnej z kratek lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Dopisanie czegokolwiek na karcie do głosowania nie wpłynie na ważność głosu. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub te, które nie zostały opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Nadal obowiązują dodatkowe zasady w postaci obowiązku zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk po wejściu do lokalu wyborczego oraz zachowania dystansu. Obowiązywać będzie również limit osób przebywających w lokalach wyborczych, o czym będą informować członkowie komisji w każdym obwodzie.

W II turze wyborów prezydenckich pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego będą miały osoby, które ukończyły 60. rok życia, osoby z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami – rozporządzenie dołączamy poniżej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Skip to content