Ważna informacja dla beneficjentów świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimenatcyjnego

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać w wersji papierowej wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wnioski na świadczenie “Dobry start” na okres zasiłkowy 2018/2019

W okresie świadczeniowym wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2017 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej (utraty, uzyski dochodu).

Ubiegając się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

2. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość (jeżeli wystąpiły):

– świadectwo pracy, umowa zlecenie + Pit-y 11 za 2017 r. (w przypadku utraty zatrudnienia);

– umowa o pracę, umowa zlecenie i zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc pracy (w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2017 r.);

3. Wymiar podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w 2017 r.

Warunki nabywania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)

Ubiegając się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2017 r. alimentów.

3. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość (jeżeli wystąpiły):

– świadectwo pracy, umowa zlecenie + Pit 11-y za 2017 r. (w przypadku utraty zatrudnienia);

– umowa o pracę, umowa zlecenie i zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc pracy (w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2017 r.);

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

5. Odpis wyroku przyznającego alimenty (dla nowo ubiegających się osób).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554)

Ponadto świadczeniobiorcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach korzystający z w/w świadczeń są obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej na bieżąco.

Skip to content