Ważna informacja ws. rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, 

poniżej publikujemy zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wiskitki z dnia  25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej znajduje się równiez treść Uchwały Nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki 

Zarządzenie dostępne jest również w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wiskitki

 

Uchwała Rady Gminy-1

Uchwała Rady Gminy-2

Uchwała Rady Gminy-3

Uchwała Rady Gminy-4

Skip to content