Ważne informacje dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Zagrożenie ASF ma charakter ogólnoeuropejski. Oprócz Polski wirus dotarł także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. 

Pod koniec stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ze związkami i organizacjami rolników, podczas którego zostały przedstawione przygotowywane przez resort rozwiązania dotyczące przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa.

Poniżej publikujemy materiały dotyczące bioasekuracji.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacje dot. stosowania bioasekuracji

Ulotka informacyjna nt. wymogów dot. zabezp. gosp.

zał. 1-3 do informacji dot. stosowania bioasekuracji

zał. 4- lista preparatów do dezynfekcji rąk

zał. nr 5 ulotka dot. dezynfekcji i dezynsekcji pojazdów do przeowzu zwi…

zał. 6-7 do informacji dot. stosowania bioasekuracji

Bieżące informacje na temat ASF zamieszczane są na stronach:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Afrykanski-Pomor-Swin 

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-swin2  

Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/719—asf-w-polsce

 

Skip to content