Wiskitki wypięknieją. Kolejna kamienica będzie wyremontowana

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura podpisał umowę ze wspólnotą mieszkaniową zabytkowej kamienicy w Wiskitkach i przyznał dofinansowanie do remontu budynku. Wsparcie Gminy Wiskitki wynosi ponad 156 000 zł. Prace mają zostać zakończone do 30 listopada tego roku.

Umowa to efekt podjętej przez Radę Miasta i Gminy Wiskitki uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

– Bardzo często właściciele obiektów zabytkowych nie są w stanie udźwignąć kosztów remontu, które muszą sprostać wymaganiom konserwatora. W efekcie budynki niszczeją. Poprzez dofinansowanie chcemy pomóc w remontach zabytkowych kamienic. Obecna znajduje się w centrum Wiskitek i po remoncie z pewnością będzie ich wizytówką – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura

W Wiskitkach udało się już wyremontować kamienicę przy Placu Wolności, po stronie targowiska. Znacząco poprawiło to wygląd Wiskitek. Remont kolejnej dopełni prace po tej stronie Placu Wolności. Wkrótce podpisana zostanie kolejna umowa na dofinansowanie remontu zabytku – tym razem tzw. kamienicy hrabskiej w Wiskitkach.

Tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content