własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do użyczenia – lokal nr 8, ul. Cegielnia 3, 96-315 Wiskitki

 Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki, zgodnie z poniższym wykazem

Wykaz opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

Szczegółowe imnformacje można uzyskac pod numerem telefonu 46 854 50 21

Wykaz nieruchomości do użyczenia lokal nr 8, ul. Cegielnia 3, 96-315 Wiskitki-1

Skip to content