Wnioski o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach można składać wnioski o dodatek elektryczny. 

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Mogą to być nieruchomości ogrzewane pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi, bojlerami.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym w budynku, w którym jest zainstalowana fotowoltaika.

Dodatek do prądu to 1000 zł. w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł., tylko w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Nie można otrzymać dodatku do prądu, w przypadku gdy został już przyznany dodatek węglowy, dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna!!!

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:

– w formie papierowej :

–  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Dodatek elektryczny wypłacany będzie w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Skip to content