Wspólnie usuwamy azbest!

Masz azbest na swojej posesji i chcesz się go pozbyć? Nic prostszego wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Jak co roku Gmina Wiskitki chce wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskać dofinansowanie na ten cel. W zeszłym roku 36 gospodarstw domowych uwolniło się od tego niebezpiecznego odpadu. Możliwe stało się to dzięki dofinansowaniu w kwocie 23 395,36 zł.

Każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej czy wspólnota mieszkaniowa może starać się o dofinansowanie usuwania azbestu. Aby móc ubiegać się o wsparcie, należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek i oświadczenie, które znajdują się poniżej.

Gmina po to rozwiązanie sięga z powodzeniem już od wielu lat. Coraz śmielej korzystają z niego również mieszkańcy. Trzydzieści sześć posesji z terenu naszej gminy uwolniło się zeszłym roku od niebezpiecznego azbestu. Możliwe stało się to dzięki dofinansowaniu jakie Urząd Gminy Wiskitki pozyskał z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowe Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23 395,36 zł.

W ramach zadania unieszkodliwione zostały pokrycia dachowe zawierające azbest z budynków domowych i gospodarczych. Zadanie polegało na zdjęciu zalegającego pokrycia dachowego, jego zabezpieczeniu i transporcie do ośrodka unieszkodliwiania. W większej części przypadków (tam gdzie pokrycie dachowe było już zdjęte przez właścicieli posesji) zadanie dotyczyło odebrania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Łącznie zutylizowano 6449 m² niebezpiecznych pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Proces wymiany eternitu nie należy do tanich. Dlatego wiele osób zwleka z decyzją o rozpoczęciu remontu. Gmina Wiskitki wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przy pomocy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadza jego odbiór i utylizację. Czekamy na Państwa wnioski!

Dokumenty do pobrania:
– Wniosek:  pdf, doc
– Oświadczenie: pdf, doc   

Skip to content