Wydawanie paczek żywnościowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

Wydawanie żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W dniach 01-02.07.2024 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

w dniu 01.07.2024 r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 10:00 do 12:00

w dniu 02.07.2024 r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach, (miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 34)

       Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Informacja dotycząca wydawania skierowań uprawniających do uzyskania paczek żywnościowych w 2024 r.

Skip to content