Wygrały młyn i ośrodek zdrowia

118 ważnych głosów oddano w ankiecie dotyczącej rozdysponowania środków pochodzących ze sprzedaży gruntów przekazanych przez Wspólnotę Pastwiskową. Najwięcej głosów oddano na rewitalizację młyna oraz rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród pięciu projektów.

  1. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Wiskitkach.
  2. Utworzenie muzeum w budynku po młynie w Wiskitkach.
  3. Rewitalizacja terenów po cegielni w Wiskitkach.
  4. Budowa ul. Kościuszki przez miejscowość Działki.
  5. Budowa centrum aktywności lokalnej (dom kultury).

Łącznie oddano 118 ważnych głosów. Najwięcej otrzymały pomysły:

utworzenia muzeum w budynku po młynie w Wiskitkach (45 głosów)

oraz

rozbudowa ośrodka zdrowia w Wiskitkach (37 głosów)

Pozostałe zadania otrzymały następującą liczbę głosów:

budowa ul. Kościuszki przez miejscowość Działki (32 głosy),

rewitalizacja terenów po cegielni w Wiskitkach (4 głosy),

budowa centrum aktywności lokalnej (0 głosów).

Tym samym na dwa zwycięskie zadania powędrują pieniądze uzyskane ze sprzedaży gruntów wspólnoty pastwiskowej. To kwota 10 605 000 zł netto. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Wspólnotą Pastwiskową a Gminą Wiskitki. Kilka lat wcześniej Wspólnota Pastwiskowa zgodziła się na przekazanie gruntów Gminie Wiskitki. Warunkiem było jednak przeznaczenie pieniędzy z ich sprzedaży na inwestycje w Wiskitkach. Tak też się stanie.

Grunty wspólnoty pastwiskowej to duży zastrzyk kapitału dla gminy. Cieszę się, że oczekiwania mieszkańców co do inwestycji zbiegają się z planami gminy. W ostatnim czasie Gmina Wiskitki otrzymała dofinansowanie na rewitalizację młyna w wysokości 11 700 000 złotych. Dodając do tego część  pieniędzy ze sprzedaży gruntów w zasadzie możemy być spokojni o realizację tej inwestycji – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki – Rafał Mitura.

 

Skip to content