Wyjazd na Litwę dla przedsiębiorców w ramach projektu współpracy LGD “Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, liderów społeczności lokalnych i osoby zainteresowane podjęciem współpracy biznesowej z partnerami litewskimi na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 3-6 września 2018 r. promujący przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez budowę partnerstwa na rzecz rozwoju międzynarodowego.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Całkowity koszt udziału w wyjeździe jest finansowany w ramach projektu. 

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 03 sierpnia 2018r. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Regulamin i karta zgłoszenia na: https://www.krainarawki.eu/wyjazd-na-litwe-dla-przedsiebio…/

Skip to content