Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 25.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, będących własnością Gminy Wiskitki.

Treść zarządzenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Wykaz części nieruchomości do użyczenia lokal dz. 375 Wiskitki-1

 

Skip to content