Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wiskitki – Franciszków

Załącznik do Zarządzenia nr 96

Skip to content