Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki, przeznaczonych do użyczenia, zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz zotsał również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

wykaz nieruchomości do użyczenia dz. 289,290 Wiskitki, 71_1 Nowy Drzewicz-1

Skip to content