Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki, przeznaczonych do użyczenia, zgodnie z poniższym wykazem

wykaz nieruchomości do użyczenia dz. 38_1 Guzów Cukrownia-1

 

Skip to content