Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do wydzierżawienia – dz. 15/112 obręb Guzów Cukrownia

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

Szczegółowe imnformacje można uzyskac pod numerem telefonu 46 854 50 21

 

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia dz. 15_112 Guzów Cukrownia-1

Skip to content