Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wiskitki

BIP – Gmina Wiskitki 

wykaz nieruchomości do sprzedaży uw. dz. 15_106 Guzów Cukrownia-1

Skip to content