Program “Czyste powietrze”

Plakat Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym  w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w ramach którego będzie można zadać pytania, w sprawach dotyczących przedmiotowego Programu.

Poniżej zamieszamy plakat oraz broszurę informacyjną dotycząca przedmiotowego Programu.

Czyste_powietrze_ulotka

www.mos.gov.pl

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców naszej Gminy, na temat realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, pragniemy poinformować, iż w każdej gminie na terenie kraju, zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne, dotyczące zasad udzielania dofinansowania w ramach programu oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Spotkania w całej Polsce będą trwały do połowy października, dokładne daty spotkań pojawiają się sukcesywnie na stronach Ministerstwa Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, po uzgodnieniach z gminami.

Gmina Wiskitki poinformuje mieszkańców w zakresie terminu i miejsca spotkania, w momencie ustalenia tych informacji z Ministerstwem Środowiska.

Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy, na Gminnym Facebooku oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

(..)właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Więcej informacji na stronach:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

http://wfosigw.pl/

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Czyste powietrze info na stronę - wymiana pieców-1

Skip to content