Wyniki otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo,
publikujemy listę podmiotów, który uzyskały dotację na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Lista 

 

 

 

Zarządzenie wyniki-1

Skip to content