Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych na czas tegorocznych wyborów na urząd Prezydenta RP

Członków Komisji oraz wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Wytyczne dla OKW 11

Skip to content