XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

 
   

 

 

 XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

 

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje XIV już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który w roku 2024 przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

 

Celem tegorocznej edycji konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat” oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych przez projekt prewencyjny „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Projekt ten skupia sześć kampanii prewencyjnych:

  1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
  2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
  3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
  4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
  5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
  6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

których zakres merytoryczny powinien znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w Konkursie.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0 – VIII, w dwóch kategoriach wiekowych; I grupa: klasy 0 – III, grupa II: klasy IV – VIII.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dwuwymiarowej w formacie
A-3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Termin przekazania prac plastycznych i formularzy zgłoszeniowych do Placówki PT KRUS w Żyrardowie za pośrednictwem szkoły mija z dniem 5 kwietnia 2024 r. Za datę doręczenia przyjmuje się datę wpływu do Placówki.

 

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin. Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żyrardowie oraz na stronie internetowej:  

https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

 

Zapraszamy do udziału!

Skip to content